Wettelijke informatie

Uitgever

De website “my-venus-bio.com” wordt gepubliceerd door my venus bio. Ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 846803169. Het intracommunautaire BTW-nummer is BE846803169.

Hoofdkantoor :
Mijn Venus Bio
Valdie M.
Rue de la Clef, doos 6
7000 Bergen – België
E-mail : info@myvenus.bio

Intellectuele eigendom

In overeenstemming met het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer in het algemeen met alle overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot royalty’s, is de gehele of gedeeltelijke reproductie van teksten, afbeeldingen of illustraties die niet uitdrukkelijk bestemd zijn om door de bezoekers te worden gedownload, verboden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of enig rechthebbend persoon.

Verantwoordelijkheden

Het gebruik van de informatie op deze site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Alle middelen op deze site, teksten, afbeeldingen en illustraties (schema’s, tekeningen, plannen, foto’s en computeranimaties) worden uitsluitend ter informatie meegedeeld en kunnen in geen geval onder de verantwoordelijkheid van de uitgever vallen. Geen enkele inhoud van de site heeft enige contractuele waarde.

Uitoefening van het recht van toegang

Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming heeft u recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen. Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: info@myvenus.bio

Merken en logo’s, hyperlinks

Elk gebruik, op welke manier ook, van de merknamen en logo’s van deze site is verboden zonder de toestemming van my venus bio. Evenzo is voor elke hyperlink naar deze site voorafgaande toestemming vereist.

Hosting

One.com
Kalvebod Brygge 24
1560 Kopenhagen V
Denemarken